DESTEK ALARAK KAZANDIĞIMIZ PROJEMİZİN ADI:

TK-ARON

Geliştirilmesi hedeflenen yenilikçi TK-ARON ileri teknoloji medical cihaz ile projenin hücrelerinin oluşma ve evrelenme süreçlerinin daha detaylı ve hassas veri elde edilmesi sağlanarak hem sağlıklı hücrelerden ayırtedilebilme çözünürlüğü arttırılmış olunacak hemde erken teşhis süresinin kısaltılması hedeflenecektir.

Projenin birinci fazında patentli akusto-optik görüntüleme sistemi kullanılarak bağırsak kanser hücrelerinin oluşum ve gelişim aşamalarının detaylı ve hassas biyomekaniksel verilerinin algılanması hedeflenmektedir.

Projenin ikinci fazında ise sağlıklı bir bireyin bağırsak kanser türünün ortaya çıkabileceği doku veya organlara ait olabilecek hücrelerinin belirli periyotlarla test ve analizlerinin yapılması ve sağlıklı hücrenin kanserli hücreye dönüşme ihtimalinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Proje çıktısının uzun vadede her kanser türü için görüntüleme ve ön tanısında kullanılması planlanmaktadır.

TK-ARON’u Farklı Kılan Yenilikçi Yönü ve Üstün Özellikleri

  • Sağlıklı veya kanserli hücrelerin hassas ve detaylı olarak biyomekaniksel verilerinin alınması ve analiz edilmesi sonucunda bir yeni tip görüntüleme cihazı.
  • Projenin ikinci fazı olan ön teşhis kısmında ise; makine öğrenmesi yöntemlerinin yazılımsal olarak entegre edildiği bu görüntüleme cihazları ile sağlıklı bir insanın kanser çıkma potansiyeline sahip organ veya dokulardan alınan hücresel örneklerin analiz edilmesi sonucunda kanser hücresine dönme ihtimalini belirleyen bir ön-tanı cihazı olarak kullanılması.

Kanserli veya sağlıklı hücrelerin oluşum ve gelişim aşamalarının detaylı ve hassas bir şekilde planlanmaktadır.