Hizmetlerimiz


OPTİK HİZMETLERİ

 • TEKLİ VE ÇOKLU MERCEK TASARIMI
 • LENS MÜHENDİSLİĞİ
 • MİKROSKOP TİPLERİ
 • TELESKOP TİPLERİ
 • METROLOJİ VE ÖLÇÜM SİSTEMLERİ
 • BASİT VE KOMPLEKS LAZER SİSTEMLERİ TASARIMI
 • ENDOSKOPİK SİSTEM TASARIMI
 • KONFOKAL OPTİK SİSTEM TASARIMLARI
 • MESAFE ÖLÇME SİSTEMLERİ
 • REFRAKTİF VE DİFFRAKTİF OPTİK TASARIMLAR
 • HOLOGRAFİK SİSTEMLER
 • SPEKTROSKOPİK SİSTEM TASARIMLARI
 • BİYOMEDİKAL CİHAZLARIN OPTİK TASARIMI
 • SPEKTROSKOPİK VE İNTERFEROMETRİK SİSTEMLERİ
 • MULTİPEKTRAL/HİPERSPEKTRAL GÖRÜNTÜLEME SİSTEM TASARIMLARI
 • GÖRÜNTÜ İŞLEME
 • SİNYAL İŞLEME
 • KIZILÖTESİ OPTİK SİSTEM TASARIMI

AKUSTİK HİZMETLER

 • AKUSTİK ALGILAMA SİSTEM TASARIMI
 • AKUSTİK ÖLÇÜM VE TEST SİSTEMLERİ